International Asexuality Day (IAD)

Polska

Międzynarodowy Dzień Aseksualności (MDA)

Cele

Chcemy wykorzystać ten dzień, aby na poważnie rozpocząć dyskusję na temat aseksualności w mediach głównego nurtu. Uważamy, że jest to świetna okzja do tworzenia zarówno ogólnokrajowych kampanii, jak i bardzo lokalnych wydarzeń. Chcemy również współpracować z asowymi organizacjami z innych krajów, ponieważ widzimy wiele potencjału w naszej międzynarodowej społeczności.

Organizacje

Stowarzyszenie Asfera

asfera.stowarzyszenie@gmail.com
aseksualizm
asfera_polish_asexuals
asfera.org.pl