International Asexuality Day (IAD)

Mezinárodní Den Asexuality (MDA) se bude konat 6. dubna. MDA je koordinovaná celosvětová kampaň propagující asexualitu ve smyslu zastřešujícího termínu, tedy včetně demisexuality, šedé oblasti sexuality a dalších ace identit.

Čtyři základní témata MDA jsou:

  • Podpora
  • Oslavování
  • Vzdělávání
  • Solidarita

Tato témata zdůrazňují naše cíle, jimiž je rozpoznání a zviditelnění činností mezinárodní ace komunity a jejích jednotlivých organizací - zejména se zaměřením na nezápadní anebo anglicky nemluvící země.

Doufáme, že každý, kdo spadá pod asexuální spektrum, se také zúčastní MDA - zejména (ale ne výhradně), pokud pochází ze zemí, které nehovoří anglicky anebo nejsou tzv. západní. Vaše účast může být tak jednoduchá jako je prosté sdílení příspěvku na sociálních sítích, ale existují také skupiny po celém světě, které pořádají různé akce, vedou kampaně a nabízí podporu nebo další činnosti. Můžete se zapojit, navrhout vlastní akci nebo se prostě dozvědět více o místních organizacích, pokud navštivte naši stránku: Najít místní podporu.

Další informace o asexualitě jako orientaci i zastřešujícím termínu/spektru a o tom, jak zjistit, zda vy sami můžete být asexuální, najdete na webu: Wikipedie