International Asexuality Day (IAD)

Ngày Quốc tế Vô tính (IAD) sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 4. IAD là một chiến dịch được phối hợp trên toàn thế giới để quảng bá về phổ vô tính, bao gồm cả những người bán tính, á tính, và các bản dạng vô tính khác.

Bốn chủ đề của IAD là:

  • Vận động chính sách
  • Lễ kỷ niệm
  • Giáo dục
  • Tinh thần đoàn kết

Những chủ đề này nêu bật mục đích công nhận và thúc đẩy cho hoạt động mà cộng đồng và tổ chức Vô tính quốc tế thực hiện, đặc biệt là ở các nước không thuộc phương Tây và hoặc không nói tiếng Anh.

Chúng mình chào đón bất kỳ ai thuộc phổ vô tính tham gia IAD, đặc biệt nhưng không chỉ cho những người không nói Tiếng Anh và / hoặc không phải người phương Tây. Việc tham gia có thể đơn giản như chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội, nhưng cũng có các tổ chức trên khắp thế giới đang tổ chức nhiều sự kiện, chạy các chiến dịch và gây quỹ. Để tham gia hoặc tìm hiểu về các tổ chức gần bạn, vui lòng xem trang Find Local Advocates của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về người vô tính, phổ vô tính và cách biết bạn có phải là người vô tính hay không, hãy truy cập: Wikipedia