International Asexuality Day (IAD)

Câu hỏi thường gặp

Tại sao lại là ngày 6 tháng 4?

Ngày được chọn bởi ủy ban quốc tế để tránh trùng với các ngày lễ quan trọng khác trên thế giới và phù hợp nhất với các giới hạn của các tổ chức tham gia Không có ngày nào là hoàn hảo và chúng tôi xin lỗi nếu thời gian đó không được phù hợp với bạn. Chúng tôi sẽ xem xét về thời gian sau năm đầu tiên.

Ngày 6 tháng 4 đôi khi sẽ rơi vào Tuần lễ Nhận thức về Tự kỷ và chúng tôi có biết điều đó. Sự trùng hợp này sẽ xảy ra vào năm 2024. Chúng tôi hoan nghênh phản hồi từ cộng đồng người tự kỷ, đặc biệt là những người Vô tính tự kỷ, về lựa chọn ngày và nếu ngày đó không phù hợp, chúng tôi sẽ chọn một ngày khác trong tương lai.

Ai tổ chức sự kiện này?

Sự kiện này không thuộc về một tổ chức cụ thể nào, mà là sự hợp tác giữa các nhóm vô tính quốc tế khác nhau, mỗi người sẽ phụ trách các sự kiện địa phương ở quốc gia của họ.

Tại sao chúng ta cần Ngày Quốc tế Vô tính?

Ngày này được tạo ra để bổ sung cho các sự kiện về vô tính khác như Tuần lễ Vô tính (tuần cuối cùng của tháng 10). nhưng với sự chú trọng đặc biệt đối với cộng đồng quốc tế, vượt ra ngoài phạm vi nước nói Tiếng Anh và Phương Tây mà cho đến nay đã được phủ sóng nhiều nhất.

Ngày này cũng có thể đóng vai trò là quan trọng để giúp người vô tính tăng thêm sự hiện diện trong khoảng nửa đầu của năm, rất phù hợp cho các nước mà cuối tháng 10 (Tuần lễ Vô Tính) là thời điểm khó khăn cho hoạt động ủng hộ người vô tính.

Làm thế nào để tổ chức của tôi có thể tham gia?

Nếu bạn là thành viên của một tổ chức về vô tính mà chưa phải là thành viên của IAD, chúng tôi rất mong được lắng nghe từ bạn! Chúng tôi đặc biệt muốn nghe ý kiến từ bất kỳ quốc gia nào chưa được đại diện. Ngay cả những nhóm rất nhỏ cũng được hoan nghênh tham gia vì IAD là tất cả về tinh thần đoàn kết Vô tính và thúc đẩy tiếng nói của nhau.

Ở nước tôi không có hội nhóm nào. Liệu tôi vẫn có thể tham gia chứ?

Chắc chắn rồi. Hãy chú ý đến các sự kiện online do các hội nhóm ở quốc gia khác. Bạn có thể tìm trên mạng xã hội những bài đăng mà bạn có thể chia sẻ để giúp tăng nhận thức về những sự kiện xảy ra trong cộng đồng Vô tính trên khắp thế giới. Hãy dùng ngày này để vận động, kỷ niệm, giáo dục và thể hiện tình đoàn kết theo cách riêng của bạn - dưới bất kể hình thức nào.