International Asexuality Day (IAD)

Các sự kiện

Dưới đây là danh sách các hoạt động tại địa phương và hoạt động theo hình thức hợp tác được công nhận trong khuôn khổ Ngày Quốc tế vô tính.

2024-04-09

2024-04-07

2024-04-06

2023-04-15

2023-04-06

2022-04-10

2022-04-06

2022-03-31

2022-03-27

2021-04-18

2021-04-11

2021-04-10

2021-04-08

2021-04-07

2021-04-06

2021-04-05

2021-04-04