International Asexuality Day (IAD)

Tìm những tổ chức ủng hộ gần bạn

Các tổ chức tham gia Ngày Quốc tế vô tính đến từ mọi lục địa. Mỗi tổ chức đều được liệt kê dưới đây, cùng với tuyên bố và mục tiêu của họ về IAD.

Nếu bạn điều hành một tổ chức Vô tính địa phương và muốn tham gia vào IAD, hãy liên hệ chúng tôi.

 • Arab world
 • Argentina
 • Australia
 • Austria
 • Bangladesh
 • Belgium
 • Brazil
 • Catalonia
 • Chile
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Dominican Republic
 • El Salvador
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Mexico
 • Nepal
 • Poland
 • Russia
 • Spain
 • Sweden
 • Thailand
 • The Netherlands
 • Turkey
 • UK
 • USA
 • Vietnam