International Asexuality Day (IAD)

स्थानिय अधिवक्ता खोज्नुहोस्

मानव बसोवास भएको हरेक महादेशका संस्था अयौनिक दिवससँग जोडीएका छन्। हरेकको अयौनिकता दिवसबारे कथन र उद्देश्यलाई तल दिइएको छ। यदि तपाईं पनि स्थानिय रूपमा अयौनिकतासँग सम्बन्धित संस्था चलाइराख्नु भएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

 • Arab world
 • Argentina
 • Australia
 • Austria
 • Bangladesh
 • Belgium
 • Brazil
 • Catalonia
 • Chile
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Dominican Republic
 • El Salvador
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Mexico
 • Poland
 • Russia
 • Spain
 • Sweden
 • Thailand
 • The Netherlands
 • Turkey
 • UK
 • USA
 • Vietnam
 • नेपाल