International Asexuality Day (IAD)

कार्यक्रमहरु

अन्तराष्ट्रिय अयौनिकता दिवसका औपचारिक स्थानीय तथा संयुक्त कार्यक्रमहरू यस प्रकार छन्।

2024-04-09

2024-04-07

2024-04-06

2023-04-15

2023-04-06

2022-04-10

2022-04-06

2022-03-31

2022-03-27

2021-04-18

2021-04-11

2021-04-10

2021-04-08

2021-04-07

2021-04-06

2021-04-05

2021-04-04